Okulistyka 21

Współczesne metody leczenia starowzroczności

Warsztaty naukowe oraz konferencja naukowa „Współczesne możliwości leczenia starowzroczności"

Wykoanane zadania:

1. Warsztaty naukowe „Współczesne możliwości leczenia starowzroczności” – 1-2 kwietnia 2017
2. Ogólnopolska konferencja naukowa „Współczesne możliwości leczenia starowzroczności”-17-18 listopada 2017

Zadania finansowane w ramach umowy 849/P-DUN/2017 z dnia 9.11.2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność  upowszechniającą naukę

Scientific workshops and scientific conference "Modern options for the treatment of old-sightedness"

1. Scientific workshop „Modern methods to treat presbyopia” took place on April 1st-2nd, 2017

2. The Polish scientific conference „Modern methods to treat presbyopia” took place on November 17th-18th, 2017
Scientific workshop and scientific conference „Modern methods to treat presbyopia” were financed under the contract 849/1/ P-DUN /2017 from the funds of the Minister of Science and Higher Education dedicated to spread the scientific knowledge.
pl_PL