Okulistyka 21

Cele fundacji

O Fundacji

Cele fundacji

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21” od 2012 roku prowadzi działalność w sferze ochrony zdrowia oraz promocji i edukacji w tym zakresie. 

Celem Fundacji „Okulistyka21” jest nieodpłatne wspieranie działań na rzecz:

  • podnoszenia jakości, unowocześniania i kompleksowości metod leczenia osób dorosłych i dzieci w zakresie okulistyki
  • wspierania rozwoju kadr w zakresie okulistyki i dziedzin pokrewnych
  • wspierania rozwoju naukowego w zakresie fizjologii i patologii narządu wzroku i procesu widzenia
  • wspieranie edukacji powszechnej w zakresie wiedzy dotyczącej profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób narządu wzroku
  • szkolenie personelu medycznego w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób narządu wzroku
  • przygotowywanie analiz dotyczących organizacji ochrony zdrowia w tym szczególnie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób narządu wzroku.
  • edukacji powszechnej w zakresie wiedzy dotyczącej profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób narządu wzroku

  • szkolenia personelu medycznego w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób narządu wzroku

  • przygotowywania analiz dotyczących organizacji ochrony zdrowia w tym szczególnie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób narządu wzroku.

Partnerzy

pl_PL