Okulistyka 21

Warsztaty AMD

Pierwsza edycja warsztatów odbyła się 28 października 2017 r.

 Omówione oraz przedyskutowane zostały tematy:
1. Postępowanie z pacjentem we wskazaniach innych niż AMD – dr n. med. Magdalena Gaca-Wysocka
2. Postępowanie z pacjentem z wysiękową postacią AMD – lek. med. Karolina Starkowska
3. Sytuacja pacjenta z wysiękowym AMD w województwie wielkopolskim okiem Eksperta – prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

Druga edycję warsztatów AMD odbyła się 13 stycznia 2018 r. w Poznaniu.

Partner warsztatów:

pl_PL