Okulistyka 21

Instytut Okulistycznych Badań Naukowych

Instytut powstał 12 października 2017 roku. Zajmuje się projektowaniem, wspieraniem i prowadzeniem badań naukowych z zakresu okulistyki klinicznej, optometrii oraz historii medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem historii okulistyki.

Cele:

1. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych w zakresie fizjologii i patologii widzenia,

2. Prowadzenie badań klinicznych we współpracy z m.in. firmami farmaceutycznymi,

3. Współpraca z przemysłem dotyczącym testowania nowych technologii w obszarze fizjologii i patologii widzenia,

4. Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie badań naukowych i nowych technologii,

5. Przygotowanie oraz prowadzenie programów profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób oczu,

6. Przygotowanie i prowadzenie programów edukacyjnych dla lekarzy i pacjentów w obszarze fizjologii i patologii widzenia,

7. Prowadzenie badań okulistycznych, szczególnie związanych z badaniami naukowymi,

8. Konsultacje dotyczące nowoczesnych technologii okulistycznych i możliwości uzyskania leczenia chorób oczu.

Instytut współpracuje z:

1. L V Prasad Eye Institute, Indie

2. Klinika Okulistyki, Reykjavík, Islandia

3. Klinika Okulistyki, Oslo

4. Beijing Tongren Hospital, Capital Medical University, China

5. Beijing Institute of Ophthalmology, China

6. Beijing Tongren Eye Center, China

7. Beijing Key Laboratory of Ophthalmology and Visual Sciences, China

8. Eye Center, Second Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China

9. Zhejiang Provincial Key Laboratory of Ophthalmology, Hangzhou, China

10. Bascom Palmer Eye Institute, Szpital akademicki w Miami, Floryda

Instytut uczestniczy w wielu badaniach naukowych, czego wynikiem są aktualizowane publikacje. 

Publikacje Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych

pl_PL