Okulistyka 21

Epidemiologia i leczenie krótkowzroczności u dzieci

Cele programu edukacyjnego:

stworzenie grupy wymiany doświadczeń w zakresie niechirurgicznego leczenia krótkowzroczności

zaprezentowanie i szczegółowe omówienie epidemiologii, czynników ryzyka, oraz strategii leczenia krótkowzroczności u dzieci, tj. atropiny w różnych stężeniach, ortokeratologii i wieloogniskowych soczewek kontaktowych,

cykliczne dostarczanie lekarzom okulistom wiedzy na temat najefektywniejszych metod korekcji krótkowzroczności stosowanych zarówno w Polsce jak i za granicą.

Założenia programu:

1. Coroczne jednodniowe warsztaty MIOPIA z udziałem zagranicznych wykładowców (wykorzystanie doświadczenia praktyków stosujących dane metody dla celów edukacyjnych) – najnowsze doniesienia z dziedziny leczenia krótkowzroczności, prezentacja/omówienie ciekawych przypadków, dyskusja

2. Platforma wymiany wiedzy www.miopia.pl, która posiadała dwa moduły:

• otwarty dla wszystkich, gdzie znajdowały się podstawowe informacje o dostępnych metodach leczenia krótkowzroczności

• zamknięty dla członków grupy, na którym dostępne były::

– materiały warsztatowe

– artykuły z prasy polskiej i zagranicznej dot. krótkowzroczności

– panel newsowo – mailingowy European Netowork for Myopia Control, który pozwalał na podzielenie się przypadkiem, skonsultowanie problemu, przekazać swojego punkt widzenia

pl_PL