Okulistyka 21

Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim

Retinopatia cukrzycowa jest najczęstszą przyczyną utraty widzenia u osób w wieku produkcyjnym. Pojawia się u prawie wszystkich pacjentów z cukrzycą typu 1 i 60% pacjentów z cukrzycą typu 2 w ciągu 10 lat od rozpoznania choroby. Retinopatia cukrzycowa długo pozostaje bezobjawowa, a późno rozpoznana lub źle leczona doprowadza do pogorszenia widzenia, w skrajnych przypadkach do jego utraty. Jednak odpowiednio wcześnie wykryta i prawidłowo leczona może pozostać pod kontrolą i pozwolić chorym na długotrwałe pozostanie aktywnym zawodowo oraz samodzielnym; w ponad 90% przypadków możliwe jest zachowanie widzenia.

Dane Międzynarodowej Federacji Diabetologicznej (IDF) z 2015 roku wskazują, że:

  • na świecie około 415 milionów dorosłych cierpi na cukrzycę.

  • o 2040 r. ta liczba ma wzrosnąć do 642 milionów,

  • w większości krajów rośnie odsetek osób z cukrzycą typu 2,

  • 75% dorosłych chorych na cukrzycę żyje w krajach o niskim i średnim dochodzie,

  • największa liczba osób chorych na cukrzycę ma od 40 do 59 lat,

  • 1 z 2 osób z cukrzycą jest niezdiagnozowana (46%).

Na podstawie map potrzeb zdrowotnych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia wiemy, że w województwie wielkopolskim na koniec 2014 roku było 109 800 osób chorych na cukrzycę co plasuje Wielkopolskę na 4 miejscu wśród województw z najwyższą chorobowością.

Dane epidemiologiczne w raporcie Barometru retinopatii cukrzycowej z 2017 roku wskazują, że na świecie 93 miliony diabetyków choruje na retinopatie cukrzycową co oznacza, że 1 na 3 diabetyków cierpi na retinopatię.

Wg. danych NFZ na terenie województwa wielkopolskiego w latach 2014-2016 było 5 560 mieszkańców województwa wielkopolskiego, u których zdiagnozowano retinopatię cukrzycową. CO oznacza że niewielu chorych jest poddawanych leczeniu.

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka21” we współpracy z Panią Prof. dr hab. med. Dorotą Zozulińska-Ziółkiewicz kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu od października 2019 realizuje projekt współfinasowany z funduszy unijnych pt. „PROGRAM PROFILAKTYKI RETINOPATII CUKRZYCOWEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM”.

Głównym celem programu jest: wzrost wykrywalności retinopatii cukrzycowej u osób chorych na cukrzycę na terenie województwa wielkopolskiego o około 10% w ciągu 3 lat realizacji programu. Program obejmuje wykorzystanie sztucznej inteligencji do badania zdjęć dna oka i diagnozowania nieprawidłowości. Badanie wykonywane za pomocą funduskamery odbywają się w 15 Poradniach Diabetologicznych na terenie całej Wielkopolski.

Wszystkich zainteresowanych diabetologów oraz Poradnie Diabetologiczne zapraszamy do współpracy i kontakt z Koordynatorem projektu:

Szymon Wilkanowicz

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21”

ul. Mickiewicza 24 lok 3B, 60-836 Poznań

tel. 512 359 821, s.wilkanowicz@okulistyka21.pl

Strona internetowa projektu www.retinopatiacukrzycowa.pl

Podpisanie umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

pl_PL