Okulistyka21

Zespół Fundacji

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski – prezes Fundacji

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski, specjalista z zakresu okulistyki, konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki dla województwa wielkopolskiego (2010 – 2015), kierownik Katedry Okulistyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, założyciel i inicjator projektów Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”. Ekspert w zakresie chirurgii zaćmy, leczenia prezbiopii oraz chorób siatkówki. Jest międzynarodowym ekspertem z zakresie zapobiegania i leczenia krótkowzroczności u dzieci – współautorem rekomendacji Amerykańskiego Towarzystwa Okulistycznego (2020) i Europejskiego Towarzystwa okulistycznego (2021). Jedyny polski okulista w rankingu TOP 2% najlepszych światowych naukowców w 2019 roku przygotowanego przez Uniwersytet Stanforda.  Wg ranking Expertscape worldwide ranking: Nr 1 na świecie w zakresie zaćmy i Nr 1 na świecie w zakresie operacji zaćmy. Członek Academia Europea (www.ae-info.org).

Autor i współautor ponad 600 artykułów naukowych w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym w New England Journal of Medicine, Ophthalmology, Retina, American Journal of Ophthalmology, Acta Ophthalmologica, Survey of Ophthalmology, British Journal of Ophthalmology, Eye itp. oraz 9 książek I podręczników (5 w jez. angielskim). Członek redakcji m.in. Acta Ophthalmologica, American Journal of Ophthalmology, Journal of Clinical Medicine, etc.

Członek wielu towarzystw naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Badań Narządu Wzroku (EVER) (członek Zarządu oraz Prezydent Elekt), Europejskiej Akademii Okulistyki (członek Zarządu) i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS) (kurator Archiwum ESCRS), Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (AAO) (członek 3 komitetów) oraz Europejskiego Towarzystwa Retinologicznego (Euretina) (członek zarządu w latach 2016-2018). Wykładowca Europejskiej Szkoły Profesorów Okulistyki (EUPO), organizator i współorganizator kursów na światowych kongresach okulistycznych takich jak ESCRS, AAO, etc. W 2021 r. wydał książkę nt sztucznej inteligencji w okulistyce pt. Artificial Intelligence in Ophthalmology (Springer). W 2021 roku otrzymał Nagroda Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej oraz Nagrodę Founders’ Award przyznaną przez International Society for Refractive Surgery (ISRS), a w 2022 roku Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski od Prezydenta RP).

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski znalazł się w gronie TOP 20 najbardziej wpływowych i inspirujących specjalistów z dziedziny Okulistyki 2023 roku The Ophthalmologist Power List 2023. Został ogłoszonym jednym z dwudziestu najlepszych specjalistów na świecie.

Szymon Wilkanowicz

W Fundacji zajmuje się koordynacją pracy Biura Fundacji oraz realizacją „Programu profilaktyki retinopatii cukrzycowej”, a także szeroko rozumianą współpracą z poradniami i przedstawicielami podmiotów medycznych.
Jest specjalistą z dziedziny zarządzania funduszami unijnymi, ale posiada także wykształcenie związane z audytem.
Swoją karierę  zawodową rozpoczął od pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu w Wydziale Kontroli Projektów Unijnych.
Po zakończeniu pracy w urzędzie zarządzał wieloma projektami unijnymi skierowanymi do szkół wyższych i studentów, rozliczał projekty aktywizacyjne skierowane do osób bezrobotnych, a także zajmował się projektami inwestycyjnymi.
Pracę i wypoczynek umila sobie muzyką, która stanowi dla niego nieodłączny element życia.
W pracy zawodowej kieruje się zasadą, że nie ma takiej sprawy której nie dałoby się rozpisać w tabeli.

Marcin Szymański

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami. W Fundacji pełni funkcję specjalisty ds. badań, odpowiada za nadzór i organizację badań we współpracujących z Fundacją poradniach.
W swojej pracy zawodowej był związany m.in. z jedną z najbardziej znaczących i doświadczonych polskich firm doradczych – F5 Konsulting oraz pierwszym w Polsce prywatnym Uniwersytetem – SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, gdzie miał okazję współpracować przy realizacji wielu projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
Interesuje się archeologią i wszystkim co wiąże się z Norwegią. Marzy o długiej wyprawie na północ tego kraju, podczas której mógłby zapolować na zorzę polarną.

Natalia Galus

W Fundacji zajmuje się edukacją pacjentów. Jest odpowiedzialna za przygotowywanie treści materiałów edukacyjno – promocyjnych. Odpowiada za kontakty z mediami oraz promocję Fundacji w mediach społecznościowych.

pl_PL