Okulistyka21

Zespół Fundacji

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski – prezes Fundacji

Specjalista z zakresu okulistyki, konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki dla województwa wielkopolskiego (2010 – 2015), kierownik Katedry Okulistyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, założyciel i inicjator projektów Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”.
 

Autor ponad 500 artykułów naukowych w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym w New England Journal of Medicine, Ophthalmology, Retina, American Journal of Ophthalmology, Acta Ophthalmologica, Survey of Ophthalmology, British Journal of Ophthalmology, Eye itp. Członek redakcji m.in. Acta Ophthalmologica, American Journal of Ophthalmology, Journal of Clinical Medicine, etc. Członek międzynarodowego zespołu Amerykańskie Akademii Okulistycznej Task Force on Myopia Control (przygotowującego rekomendacje dot. krótkowzroczności w USA) oraz grupy przy Europejskim Towarzystwie Okulistycznym (SOE) przygotowującej rekomendacje dot. krótkowzroczności w Europie.

Członek wielu towarzystw naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Badań Narządu Wzroku (EVER) (członek Zarządu), Europejskiej Akademii Okulistyki (członek Zarządu) i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS), Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (AAO), Europejskiego Towarzystwa Retinologicznego (Euretina). Wykładowca Europejskiej Szkoły Profesorów Okulistyki (EUPO), organizator i współorganizator kursów na światowych kongresach okulistycznych takich jak ESCRS, AAO, etc.

Szymon Wilkanowicz

W Fundacji zajmuje się koordynacją pracy Biura Fundacji oraz realizacją „Programu profilaktyki retinopatii cukrzycowej”, a także szeroko rozumianą współpracą z poradniami i przedstawicielami podmiotów medycznych.
Jest specjalistą z dziedziny zarządzania funduszami unijnymi, ale posiada także wykształcenie związane z audytem.
Swoją karierę  zawodową rozpoczął od pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu w Wydziale Kontroli Projektów Unijnych.
Po zakończeniu pracy w urzędzie zarządzał wieloma projektami unijnymi skierowanymi do szkół wyższych i studentów, rozliczał projekty aktywizacyjne skierowane do osób bezrobotnych, a także zajmował się projektami inwestycyjnymi.
Pracę i wypoczynek umila sobie muzyką, która stanowi dla niego nieodłączny element życia.
W pracy zawodowej kieruje się zasadą, że nie ma takiej sprawy której nie dałoby się rozpisać w tabeli.

Marcin Szymański

Specjalizuje się w zarządzaniu projektami. W Fundacji pełni funkcję specjalisty ds. badań, odpowiada za nadzór i organizację badań we współpracujących z Fundacją poradniach.
W swojej pracy zawodowej był związany m.in. z jedną z najbardziej znaczących i doświadczonych polskich firm doradczych – F5 Konsulting oraz pierwszym w Polsce prywatnym Uniwersytetem – SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym, gdzie miał okazję współpracować przy realizacji wielu projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
Interesuje się archeologią i wszystkim co wiąże się z Norwegią. Marzy o długiej wyprawie na północ tego kraju, podczas której mógłby zapolować na zorzę polarną.

Izabela Kentzer

W Fundacji zajmuje się edukacją pacjentów. Jest odpowiedzialna za przygotowywanie treści materiałów edukacyjno – promocyjnych. Odpowiada za kontakty z mediami oraz promocję Fundacji w mediach społecznościowych.

Ewa Pacek

Dba o prawidłowy obieg dokumentacji medycznej w ramach projektu „Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim”. Zajmuje się prowadzeniem mediów społecznościowych oraz realizacją działań promocyjnych i edukacyjnych.

en_GB