Okulistyka21

Prezes Fundacji

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski, specjalista z zakresu okulistyki, konsultant wojewódzki w dziedzinie okulistyki dla województwa wielkopolskiego (2010 – 2015), kierownik Katedry Okulistyki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, założyciel i inicjator projektów Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”.
 

Autor ponad 500 artykułów naukowych w recenzowanych międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym w New England Journal of Medicine, Ophthalmology, Retina, American Journal of Ophthalmology, Acta Ophthalmologica, Survey of Ophthalmology, British Journal of Ophthalmology, Eye itp. Członek redakcji m.in. Acta Ophthalmologica, American Journal of Ophthalmology, Journal of Clinical Medicine, etc. Członek międzynarodowego zespołu Amerykańskie Akademii Okulistycznej Task Force on Myopia Control (przygotowującego rekomendacje dot. krótkowzroczności w USA) oraz grupy przy Europejskim Towarzystwie Okulistycznym (SOE) przygotowującej rekomendacje dot. krótkowzroczności w Europie.

 

Członek wielu towarzystw naukowych, w tym Europejskiego Towarzystwa Badań Narządu Wzroku (EVER) (członek Zarządu), Europejskiej Akademii Okulistyki (członek Zarządu) i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS), Amerykańskiej Akademii Okulistycznej (AAO), Europejskiego Towarzystwa Retinologicznego (Euretina). Wykładowca Europejskiej Szkoły Profesorów Okulistyki (EUPO), organizator i współorganizator kursów na światowych kongresach okulistycznych takich jak ESCRS, AAO, etc.

Wybrane nagrody i odznaczenia

pl_PL