Okulistyka 21

Presbiopia – nauka dla innowacyjności, innowacyjność dla nauki

„PRESBIOPIA – nauka dla innowacyjności, innowacyjność dla nauki”

 

Presbiopia jest jednym z głównych kierunków działalności podejmowanej przez Fundację Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21”. Celem działań Fundacji jest podnoszenie jakości, unowocześnianie i kompleksowość metod leczenia presbiopii oraz prowadzenie działań naukowych, edukacyjnych i informacyjnych w tym zakresie.

 

Skala zjawiska jest ogromna, a w obliczu danych dotyczących poziomu wiedzy i świadomości dotyczącej tejże przypadłości wśród społeczeństwa – tj. danych wskazujących, że aż 75% osób na świecie nie wie, czym jest presbiopia, konieczność zintensyfikowania działań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jest wysoce uzasadniona.

 

Presbiopia jest i najprawdopodobniej jeszcze długo pozostanie wyzwaniem w okulistyce. Obecnie presbiopia jest źródłem ogromnych wydatków oraz pogorszonego komfortu życia. Niepoznany do końca proces jej powstawania, powiązanie starczowzroczności z jakością życia w nowoczesnym społeczeństwie, a przy tymi jej pozorna korekcja tworzy ważny obszar badań naukowych oraz wymiany informacji między naukowcami i sektorem przemysłu.

 

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21”, mając na uwadze problem presbiopii realizuje w okresie od 2 grudnia 2019 r. do 1 grudnia 2021 r. projekt „PRESBIOPIA – nauka dla innowacyjności, innowacyjność dla nauki”. Projekt, dofinansowany kwotą 276 868,00 zł ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG.

 

Projekt zakłada realizację następujących działań:

1. Stworzenie portalu naukowego dotyczącego presbiopii jako platformy współpracy oraz dialogu między światem nauki i biznesu w celu poprawy efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym, promowania dobrych praktyk w zakresie innowacji, zainicjowania badań naukowych w temacie presbiopii oraz docelowego wzrostu procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, a także upowszechnienia wiedzy nt. związków między nauką, innowacyjnością a sferą społeczno-gospodarczą;

 

2. Organizację Forów Presbiopii – spotkań gospodarczo – naukowych, które będą miały na celu wymianę informacji między środowiskiem naukowym i gospodarczym oraz doskonalenie produktów stosowanych na rynku, poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem społeczno – gospodarczym, promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji a także wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej, podwyższenia jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, pobudzenia innowacyjności oraz wdrożenie mechanizmów współpracy między nauką i gospodarką.

 

3. Opracowanie standardów badań pacjentów poddawanych korekcji presbiopii w zakresie:

1) korekcji okularowej,

2) korekcji soczewkami kontaktowymi,

3) chirurgii rogówki,

4) chirurgii soczewki

Strona internetowa projektu: www.prezbiopia.pl

Celem opracowania standardów będzie poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wdrożenie działań w dziedzinie promowania dobrych praktyk w zakresie innowacji. Zaplanowane w projekcie kroki będą służyć opracowaniu i dostosowaniu nowoczesnych rozwiązań antypresbiopijnych dla osób pow. 40 roku życia.

pl_PL