Okulistyka 21

Przypadki Kliniczne w Okulistyce 2016

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w diagnozowaniu i leczeniu chorób oczu w publicznych i niepublicznych ośrodkach okulistycznych.
Formuła spotkania, opierająca się na głosowaniu, pozwala na sprawdzenie przez członków swojej wiedzy w zakresie trafności stawianych diagnoz i podejmowaniu decyzji dotyczących prezentowanych przypadków. Ponadto dzięki głosowaniu uczestnicy mogli wybrać najciekawszy przypadek sesji, który został specjalnie nagrodzony. Tematami głównymi konferencji były: jaskra, choroby siatkówki, chirurgia zaćmy i chirurgia refrakcyjna, neurookulistyka, onkologia oraz schorzenia powierzchni oka.

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Grzybowski

SESJA III- Chirurgia zaćmy i chirurgia refrakcyjna

pl_PL