Okulistyka 21

Przypadki Kliniczne w Okulistyce 2019

Przypadki Kliniczne w Okulistyce to wyjątkowy punkt na mapie polskich spotkań okulistycznych. Formuła konferencji zakłada interaktywny udział uczestników we wszystkich sesjach wykładowych poprzez specjalny system do głosowania nad prezentowanymi przypadkami klinicznymi.

  • Całkowicie interaktywna konferencja
  • Prelegenci zadają pytania uczestnikom
  • Uczestnicy stawiają diagnozę/rozwiązanie danego przypadku, głosując zdalnie za pomocą pilotów
  • Uczestnicy głosują na najlepsze przypadki kliniczne w danej sesji
  • Przedstawiane przypadki poddajemy pod dyskusję na forum
  • Co roku Przypadki Kliniczne przyciągają uczestników z całego kraju.

 

      prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

      Przewodniczący Komitetu Naukowego

Bardzo ciekawa edukacyjna  formuła spotkania zarówno dla lekarzy rezydentów jak i dla lekarzy po specjalizacji. Interaktywny charakter spotkania pozwala w anonimowy sposób na współuczestniczenie w stawianiu diagnoz i stosowania metod terapeutycznych. Gorąco polecam wszystkim dla których „zagadki okulistyczne” są pasją!

prof. dr hab. n. med Marta Misiuk-Hojło

Katedra i Klinika Okulistyki UM we Wrocławiu

Konferencję zorganizowano w ciekawym i nowatorskim stylu, prowokującym do aktywnego uczestnictwa oraz podtrzymującym uwagę słuchaczy w stałym napięciu. Wart podkreślenia niewątpliwy walor dydaktyczny.

prof. dr hab. n. med. Zofia Mariak

Katedra i Klinika Okulistyki UM w Białymstoku

Konferencja naukowa „Przypadki kliniczne w okulistyce” – zadanie finansowane w ramach umowy nr 764/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
pl_PL