Okulistyka 21

Projekt polsko-islandzki

Projekt „Zastosowanie nanocząsteczkowych kropli do oczu – polsko-islandzka wymiana wiedzy” współfinasowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Operatorem programu był Minister Zdrowia. Projekt realizowany był w partnerstwie z instytucją islandzką – Uniwersytetem Islandii w Reykjaviku, której przedstawicielem jest prof. Einar Stefansson.

Jest to polsko-islandzka inicjatywa okulistów, zrealizowana w 2017 roku. Głównym założeniem projektu był transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy dorobkiem naukowym okulistów i naukowców zajmujących się tematem nanocząsteczkowych kropli do oczu z Islandii a specjalistami z Polski, którzy szukają nowoczesnych preparatów stosowanych w leczeniu chorób oczu.

 

Działania:

  1. Polsko-islandzka wizyta studyjna ekspertów i specjalistów, na Islandii w Reykjaviku w II kwartale 2017 roku,
  2. Polsko-islandzka wizyta studyjna ekspertów i specjalistów, w Polsce w Poznaniu, w III kwartale 2017 roku,
  3. Międzynarodowa konferencja naukowa w Polsce w Poznaniu 21.09.2017 roku.

 

Nanocząsteczkowe krople można zastosować w leczeniu różnego rodzaju zapaleń, infekcji oka, w leczeniu chorób siatkówki np. 1. AMD – zwyrodnienie siatkówki związane z wiekiem, schorzenie polega na wystąpieniu zmian w centralnej części siatkówki odpowiedzialnej za ostre i precyzyjne widzenie, choroba występuje u osób po 60 roku życia, 2. retinopatii cukrzycowej – chorobie oczu, będącej powikłaniem cukrzycy – (choroby cywilizacyjnej, dotyczy 2% całego polskiego społeczeństwa), która dotyczy chorujących na cukrzyce ponad 15-20 lat, zatem osoby starsze. W grupie ryzyka chorób wymienionych powyżej są głównie osoby starsze, zatem stosownie nanocząsteczkowych kropli do oczu może mieć wpływ na polepszenie procesu leczenia wśród osób starszych. Dzięki stosowaniu nanocząsteczkowych kropli będzie można ograniczyć dotychczasowe stosowanie leków w tym stos. leków w postaci inwazyjnej np. iniekcje do oka oraz podawanie leków doustnie i dożylnie. Obecnie leczenie osób starszych napotyka na szereg barier fizycznych: problem z zakraplaniem leków np. ze względu na drżenie rąk, zwyrodnienie stawów, narastające problemy otępienne, problemy z widzeniem prowadzące do zmniejszenia możliwości czytania etykiet leków. Nanocząsteczkowe krople do oczu to innowacyjna forma stosowania leków w okulistyce, która zwiększa efektywność a zmniejsza inwazyjność leczenia. Islandzcy okuliści pracują nad dalszym opracowywaniem możliwości wykorzystywania nanocząsteczkowych kropli, które mogą zrewolucjonizować leczenie chorób oczu na świecie. Wówczas ich stosowanie będzie warunkowało poprawny proces leczenia pacjenta i tym samym szybszy powrót do zdrowia. Opisane powyżej stwierdzenia są wartością dodaną w odniesieniu do celu projektu, gdyż w wyniku realizacji projektu polepszy się sytuacja osób przewlekle chorych i niesamodzielnych oraz osób starszych

 

Projekt jest efektem współpracy partnerów, nawiązanej podczas projektu realizowanego w 2015 i 2016 roku pt. „Retinopatia cukrzycowa – polsko-islandzka debata okulistów”, który także został dofinasowany w ramach FWD. Projekt zakończył się szeregiem merytorycznych wniosków, przeprowadzono międzynarodową debatę, a także powstała publikacja naukowa. 

ENGLISH VERSION

Project „Application of nanoparticle eye drops – Polish-Icelandic knowledge transfer„. The project was co-financed by the EEA and the Norway Grants, under the PL07 Programme „Better adaptation of health care in order to meet needs of the fast-growing population of chronically-ill and dependant as well as elderly people”. The programme was administered by the Minister of Health. The Icelandic University represented by prof. Einer Stefansson is the project’s partner.

The project lasted from 01.03.2017 till 31.10.2017. Main goal of the project is knowledge, technology, experience and best practices transfer between Polish and Icelandic ophthalmologists that seek the modern possibilities to treat patients.

Activities:

  1. Polish experts visit to The Icelandic University,
  2. Icelandic experts visit to Poznan, Poland,
  3. International Conference in Poznań.

The motivation to start the project has been the problem of treating elderly people suffering from eye diseases. The most common examples of age-related eye diseases are: infections, macular degeneration (AMD), diabetic retinopathy. To cure these diseases patients must apply eye drops many times a day or have numerous injections. The idea of Icelandic ophthalmologists is to use nanoparticle eye drops in treatment to make it easier for elderly people.

pl_PL