Okulistyka 21

Artykuły

Wybrane artykuły 2021r.

Grzybowski A, Eppig T, Angle alpha as predictor for improving patient satisfaction with multifocal intraocular lenses?, Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol, 2021

https://doi.org/10.1007/s00417-020-05053-4

Németh J, Tapasztó B, Aclimandos WA, Kestelyn P, Jonas JB, De Faber JHN, Januleviciene I, Grzybowski A, Nagy ZZ, Pärssinen O, Guggenheim JA, Allen PM, Baraas RC, Saunders KJ, Flitcroft DI, Gray LS, Polling JR, Haarman AE, Tideman JWL, Wolffsohn JS, Wahl S, Mulder JA, Smirnova IY, Formenti M, Radhakrishnan H, Resnikoff S. Update and guidance on management of myopia. European Society of Ophthalmology in cooperation with International Myopia Institute. Eur J Ophthalmol. 2021 Mar 5:1120672121998960. doi: 10.1177/1120672121998960

Grzybowski A., Tuuminen R. Should We Expect the Rise of Nd:YAG Laser Capsulotomies in the Future? American Journal of Ophthalmology 2021 doi: 10.1016/j.ajo.2020.12.035

Wanichwecharungruang B.; Kaothanthong N., Pattanapongpaiboon W.; Chantangphol P.; Seresirikachorn K.; Srisuwanporn Ch.; Parivisutt N.; Grzybowski A.; Theeramunkong T.; Ruamviboonsuk P. Deep Learning for Anterior Segment Optical Coherence Tomography to Predict the Presence of Plateau Iris. Translational Vision Science & Technology January 2021 doi: 10.1167/tvst.10.1.7

Modjtahedi BS, Abbott RL, Fong DS, Lum F, Tan D; Task Force on Myopia. Reducing the Global Burden of Myopia by Delaying the Onset of Myopia and Reducing Myopic Progression in Children: The Academy’s Task Force on Myopia. Ophthalmology. 2020 Dec 30:S0161-6420(20)31043-5. doi: 10.1016/j.ophtha.2020.10.040.

Grzybowski A, Brona P. Analysis and Comparison of Two Artificial Intelligence Diabetic Retinopathy Screening Algorithms in a Pilot Study: IDx-DR and Retinalyze. J Clin Med. 2021 May 27;10(11):2352.

Mikalauskiene L, Grzybowski A, Zemaitiene R. Ocular Surface Changes Associated with Ophthalmic Surgery. J Clin Med. 2021 Apr 12;10(8):1642.

Ghiasian L, Abri Aghdam K, Azizi E, Abdolalizadeh P, Janani L, Grzybowski A, Ghasemi Falavarjani K. Choroidal thickness after phacoemulsification: nonrandomized comparison of postoperative topical ketorolac vs dexamethasone vs combination of ketorolac-dexamethasone eyedrops. J Cataract Refract Surg. 2021 Jan 1;47(1):46-52.

Kiew SY, Yeo IYS, Golnik KC, Muriel-Herrero MA, Fuertes-Barahona V, Grzybowski A. The Ophthalmology Surgical Competency Assessment Rubric for Intravitreal Injections (ICO-OSCAR:IVI). J Clin Med. 2021 Apr 2;10(7):1476.

Pieczyński J. Kuklo P. Grzybowski A. The Role of Telemedicine, In-Home Testing and Artificial Intelligence to Alleviate an Increasingly Burdened Healthcare System: Diabetic Retinopathy. Ophthalmology Therapy 2021, doi: 10.1007/s40123-021-00353-2

Ghiasian L., Abri Aghdam K., Azizi E., Abdolalizadeh P., Janani L., Grzybowski A., Ghasemi Falavarjani K. Choroidal thickness after phacoemulsification; a non-randomized comparison of postoperative topical ketorolac versus dexamethasone versus a combination of ketorolac-dexamethasone eye drops. J Cataract Refract Surg 2020 doi: 10.1097/j.jcrs.0000000000000477

Aaronson A, Taipale C, Achiron A, Aaltonen V, Grzybowski A, Tuuminen R. Relationship Between Prolonged Intraocular Inflammation and Macular Edema After Cataract Surgery. Translational Vision Science and Technology 2021, doi: 10.1167/tvst.10.7.15

Taubenslag KJ, Kim SJ, Grzybowski A. Anti-inflammatory Pharmacotherapy for the Prevention of Cystoid Macular Edema after Cataract Surgery. American Journal of Ophthalmology 2021, doi: 10.1016/j.ajo.2021.06.009

Rzepiński Ł, Kucharczuk J, Maciejek Z, Grzybowski A, Parisi V. Spectral-Domain Optical Coherence Tomography Assessment in Treatment-Naïve Patients with Clinically Isolated Syndrome and Different Multiple Sclerosis Types: Findings and Relationship with the Disability Status. Journal of Clinical Medicine 2021, doi: 10.3390/jcm10132892

Wybrane artykuły 2020r.

Gawęcki, M.; Jaszczuk, A.; Grzybowski, A. Short Term Presence of Subretinal Fluid in Central Serous Chorioretinopathy Affects Retinal Thickness and Function. J. Clin. Med. 2020, 9, 3429.

doi:10.3390/jcm9113429

Meier-Gibbons F, Grzybowski A., Hans Goldmann (1899-1991), J Neurol. 2020 Oct 6.

doi: 10.1007/s00415-020-10253-3

Pont C, Ascaso FJ, Grzybowski A, Huerva V., Corenal endothelial cell density during diabetes mellitus and ocular diabetes complications treatment, J Fr Ophtalmol. 2020 Oct;43(8):794-798. doi: 10.1016/j.jfo.2019.12.003

Ziccardi L, Barbano L, Boffa L, Albanese M, Grzybowski A, Centonze D, Parisi V., Morphological Outer Retina Findings in Multiple Sclerosis Pateints With or Without Optic Neuritis, Front Neurol. 2020 Sep 15;11:858.

doi: 10.3389/fneur.2020.00858

Grzybowski A, Kanclerz P, Substitutes for 5% Povidone-iodine in Intravitreal and Intracameral Injections, J Glaucoma. 2020 Oct 16.

doi: 10.1097/IJG.0000000000001708

Leffler CT, Ing E. , Lykins JD, Hogan MC, McKeown CA, Grzybowski A. Association of country-wide coronavirus mortality with demographics, testing, lockdowns, and public wearing of masks.

Odnotowano duże zróżnicowanie śmiertelności a powodu choroby (COVID-19) spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 między krajami. Zbadano potencjalne czynniki ogólnokrajowej śmiertelności związanej z koronawirusem w tym wiek, płeć, temperaturę, urbanizację, testy wirusowe, palenie tytoniu, czas trwania infekcji, blokady i publiczne normy noszenia maski. Przeprowadzono wielozmienną analizę w tym zakresie. 

 https://www.researchgate.net/publication/341539484_Association_of_country-wide_coronavirus_mortality_with_demographics_testing_lockdowns_and_public_wearing_of_masks/stats


Leffler CT, Ing E. , Lykins JD, Hogan MC, McKeown CA, Grzybowski A. Country-wide coronavirus mortality and use of masks by the public.
Artykuł wskazuje istotną rolę noszenia masek. Zauważono niższą śmiertleność z powodu koronawirusa w krajach, w których społeczeństwo nosi maski. 
doi: 10.13140 / RG.2.2.35208.37125

Grzybowski A., Kanclerz P., Methods for achieving adequate pupil size in cataract surgery, Current Opinion in Ophthalmology 2020;31(1):p33-42

Omówienie czynników ryzyka i metod rozszerzenia źrenicy u pacjenta z zaćmą.

doi: 10.1097/ICU.0000000000000634

Grzybowski A., Brona P., Zeman L., Stewart MW. Commonly Used Intracameral Antibiotics for Endophthalmitis Prophylaxis: A Literature Review. Survey of Ophthalmology 2020

Omówienie najczęściej stosowanych antybiotyków przy zapaleniu wnetrza gałki ocznej z powodu powikłań po operacji zaćmy, podawanych do komory przedniej oka.  

doi: 10.1016/j.survophthal.2020.04.006

Grzybowski A., Kanclerz P., Tuuminen R., Multifocal intraocular lenses and retinal diseases, Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology 2020

Ocena wpływu wszepienia wielogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych na jakość widzenia (np. rzekmoego zmneijszenia wrażliwości na kontrast) u pacjentów z chorobami siatkówki.

doi: 10.1007/s00417-020-04603-0

Grzybowski A., Och M., Kanclerz P., Leffler Ch., De Moraes C.G. Primary Open Angle Glaucoma and Vascular Risk Factors: A Review of Population Based Studies from 1990 to 2019. Journal of Clinical Medicine 2020

Analiza związku między układowymi czynnikami ryzyka naczyniowego (w tym nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, wiekiem i migreną), a powstawniem pierwotnej jaskry z otwartym katem przesączania na podstawie dużych badań epidemiologicznych. 

doi: 10.3390/jcm9030761

Grzybowski A., Kanclerz P., Tuuminen R. Should routine testing in patients undergoing cataract surgery be avoided? Journal of Cataract & Refractive Surgery 2020;46(1):152-153

Artykuł jest analizą różnych planów badań przygotowań do operacji zaćmy. Ocenia ich konieczność, a co za tym idzie ocenia możliwość zmniejszenia kosztów przedoperacyjnych

doi: 10.1097/j.jcrs.0000000000000004

Yip M., Lim G., Lim Z.W., Nguyen Q., Chong C.C.Y., Yu M., Bellemo V., Xie Y., Lee X.Q., Hamzah H., Ho J., Tan T., Sabanayagam Ch., Grzybowski A., Tan G.S.W., Hsu W., Lee M.L. Wong T.Y., Ting D.S.W. Technical and imaging factors influencing performance of deep learning systems for diabetic retinopathyDigital Medicine 2020

Badanie stanowi przewodnik dla naukowców do zrozumienia czynników, które mogą wpływać na rozwój algorytmów do wykrywania retinopatii cukrzycowej i innych chorób na podstawie zdjęć siatkówki. 

doi: 10.1038/s41746-020-0247-1

pl_PL