Okulistyka 21

Kursy nt. publikacji naukowych w okulistyce

Kurs pt. „Jak skutecznie publikować w okulistyce?” 

W 2017 roku odbyło się 5 konferencji w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Katowicach i Bydgoszczy. Wyłącznym sponsorem kursu była firma Pfizer.

Plan kursu:

1. Struktura artykułu

2. Rodzaje artykyłów: przeglądowy, przypadek kliniczny, list do redakcji, oryginalny

3. Parametryzacja czasopism

4. Jak dobrać czsopismo do artykułu

5. Podstawy statystyki w okulistyce

6. Recenzje – zasady dobrego recenzowania artykułu

7. Jak przygotować odpowiedzi na uwagi recenzentów

8. Publikacje medyczne okiem sponsora

Eksperci w tematyce redakcji i publikacji prac naukowych prowadzący kurs

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

– Autor ponad 350 artykułów, w tym publikowanych m. in. w NEJM, Ophthalmology, Retina, American Journal of Ophthalmology, BJO, Acta Ophthalmologica, Journal of Neurology, Journal of Cataract & Refractive Surgery, JAMA, Clinics in Dermatology, o łącznym IF ponad 550.

– Członek redakcji: Acta Ophthalmologica, Clinics in Dermatology, Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, Neuro-Ophthalmology, Saudi Journal of Ophthalmology, Asia Pacific Academy of Ophthalmology Journal, Archive of the History and Philosophy of Medicine, Historia Ophthalmologica Internationalis (redaktor naczelny), Hansenologia Internationalis, Frontiers in Neurology.

– Organizator kursów dot. pisania prac naukowych „ABC in effective ophthalmic publishing” wygłoszonych podczas ESCRS 2012 w Mediolanie, Euretiny 2013 w Hamburgu, ESCRS 2013 w Amsterdamie, ESCRS 2014 w Londynie, Euretiny 2014 w Londynie, AAO 2014 w Chicago, Euretiny 2015 w Nicei, Euretiny 2016, AAO 2016 w Chicago.

– Członek wielu międzynarodowych grup naukowych: w 2016 r. opublikował 73 artykuły, a w tym 35 we współpracy międzynarodowej.

Dr n. med. mgr Mariusz Mianowany

– Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych (w języku polskim i angielskim) z obszaru medycyny zapobiegawczej, gerontologii, epidemiologii chorób niezakaźnych i chorób pasożytniczych, zdrowia środowiskowego oraz mykologii lekarskiej.

– Z zawodu – oraz z zamiłowania – statystyk.

– Od 2007 roku pracuje jako konsultant i statystyk dla spółek zajmujących się marketingiem i konsultingiem farmaceutycznym: Medical Marketing Services (MMS) i Quality Audit House (QAH). Do jego obowiązków należą obróbka i analiza statystyczna danych empirycznych gromadzonych w toku badań klinicznych, rynkowych, obserwacyjnych, interwencyjnych, farmakoekonomicznych oraz programów edukacji zdrowotnej.

Zobacz życiorys

Dr hab. n. med. Katarzyna Nowomiejska

– Autor lub współautor 85 publikacji oraz 90 streszczeń na zjazdach krajowych i zagranicznych. W swoim dorobku ma prace w renomowanych czasopismach Ophthalmology, Retina, Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology oraz Ophthalmic and Physiological Optics.

– Aktualny Impact Factor jej prac wynosi 42.5 pkt.

– Recenzent w zagranicznych czasopismach Current Eye Research, Acta Ophthalmologica, BMC Ophthalmology oraz Clinical Ophthalmology.

– Członek Rady Naukowej i recenzent w czasopiśmie Ophthalmology Journal.

Zobacz życiorys

Dr hab. n. med. Marcin Stopa

– Autor i współautor prac w czasopismach Retina, American Journal of Ophthalmology, Journal of Biological Chemistry, Mammalian Genome.

– Recenzent w zagranicznych czasopismach: Retina, Graefes Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology, International Journal of Retina and Vitreous.

– Współautor 2 patentów zagranicznych.

Kurs Nowe Horyzonty pt. „Jak krytycznie oceniać wartość informacji pochodzącej z publikacji naukowych?"

Dwugodzinny kurs mający na celu zachęcenie lekarzy do regularnego poszerzania swojej wiedzy poprzez lekturę publikacji naukowych, posiadając jednak umiejętność krytycznego spojrzenia i wyciągania wartościowych wniosków z każdego artykułu.

Poruszane tematy:

  1. W jaki sposób zestawić własne badania naukowe z badaniami innych
  2. Gdzie znaleźć cenne i wiarygodne zasoby wiedzy
  3. W jaki sposób umiejętnie i skutecznie przeszukiwać bazy czasopism naukowych (słowa kluczowe, nagłówki, itp.)
  4. W jaki sposób odróżnić poszczególne typy artykułów naukowych, tj. prace oryginalne, przeglądy systematyczne, metaanalizy i studia przypadków
  5. W jaki sposób umiejętnie czytać tabele, wykresy, wyniki obliczeń statystycznych i wyciągać z nich najważniejsze informacje
  6. W jaki sposób zrozumieć i interpretować język statystyki, np. wielkość próby, moc testu statystycznego, średnia, mediana, odchylenie standardowe, błąd standardowy, przedziały ufności, wartości P, wielkość efektu, współczynniki korelacji, różne inne miary statystyczne itp.
  7. W jaki sposób wnikliwie i dokładnie przeczytać tekst i wyciągnąć z niego najważniejsze informacje

How to Write and Read with Understanding Scientific Publications?

In view of the above, we bring forward a proposal to organize a series of courses for doctors, practitioners and researchers who work at universities and various medical institutes. The courses will address the correct selection of the literature as well as skillful and deliberate extraction of needed and useful, from a practical point of view, pieces of information.

The training is supposed to have a modular structure; each module shall be conducted by an experienced researcher, specialist in a given discipline, as well as a representative of the Patron or the Sponsor of the course.

A detailed plan of the course vs plan of the course that was successfully held in Poland in 2017, as well as presentation of main speakers you can find below.

pl_PL