Okulistyka 21

Książki

Current Concepts in Ophthalmology

W wielu dziedzinach okulistyki dokonały się w ostatnich latach znaczące zmiany. Stanowi to wyzwanie dla profesjonalistów, którzy starają się nieustannie aktualizować swoją wiedzę.

Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, prof. Andrzej Grzybowski zaprosił do współpracy grono wybitnych światowych ekspertów w najważniejszych okulistycznych podspecjalizacjach. W wyniku tej współpracy powstała książka pt. Current Concepts in Ophthalmology, która w wyjątkowy sposób podsumowuje najnowszy postęp wiedzy w różnych specjalnościach okulistyki.

źródło: https://www.mp.pl/okulistyka/aktualnosci/227717,najnowsze-osiagniecia-w-okulistyce

Artificial Intelligence in Ophthalmology

Książka zawiera obszerny przegląd algorytmów sztucznej inteligencji (AI), uczenia maszynowego (ML) i głębokiego uczenia (DL) w okulistyce. Przedstawia zastosowania sztucznej inteligencji w zwyrodnieniu plamki żółtej związanym z wiekiem, jaskrze, retinopatii wcześniaków i skriningu retinopatii cukrzycowej. Okuliści, optometryści, neurolodzy, kardiolodzy, interniści, inżynierowie sztucznej inteligencji i informatycy zainteresowani tym, jak sztuczna inteligencja może pomóc we wczesnej diagnozie i monitorowaniu leczenia pacjentów okulistycznych, mogą uznać tę książkę za niezbędny przewodnik po rozwijającym się obszarze technologii opieki zdrowotnej.

OCT in Central Nervous System Diseases

Książka zawiera przegląd ostatnich ważnych postępów w stosowaniu optycznej tomografii koherentnej (OCT) do analizy neurodegeneracji w siatkówce poprzez ilościową ocenę utraty aksonów. Przedstawiono szczegółowe informacje na temat roli OCT jako obiecującego narzędzia do oceny progresji choroby w wielu chorobach neurodegeneracyjnych oraz jako biologicznego markera uszkodzenia neuroaksonów. Rozważane zaburzenia obejmują stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, nadciśnienie śródczaszkowe, ataksję Friedreicha, schizofrenię, dziedziczną neuropatię nerwu wzrokowego, jaskrę i niedowidzenie.

OCT and Imaging in Central Nervous System Diseasesss

Drugie wydanie „OCT i obrazowanie w chorobach Ośrodkowego Układu Nerwowego” przedstawia najnowocześniejsze metody zastosowania optycznej tomografii koherentnej (OCT) do oceny utraty neuronów w siatkówce. Podobnie jak pierwsze wydanie, książka ta jest doskonałym i bogato ilustrowanym źródłem informacji na temat diagnostyki wielu chorób siatkówki oraz monitorowania leczenia chirurgicznego i medycznego. Książka ta w przekonujący sposób ilustruje, że oko jest rzeczywiście „oknem na mózg”.

Endophthalmitis in Clinical Practice

Ta książka zawiera zwięzły, praktyczny przewodnik po leczeniu zapalenia wnętrza gałki ocznej. Zawiera wiele wskazówek i kolorowych fotografii ilustrujących różne aspekty diagnozy, do których można szybko odnieść się podczas oceny pacjentów. Szybkie i skuteczne pozyskiwanie informacji pozwala na najlepszą możliwą opiekę nad pacjentami z zapaleniem wnętrza gałki ocznej. Zaletami książki są zwięzły styl pisania i kompaktowy rozmiar.

Opieka okulistyczna nad pacjentem z cukrzycą

Jest to druga edycja ksiażki: OCT i obrazowanie w chorobach ośrodkowego układu nerwowego. Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” prof. Andrzej Grzybowski wraz z dr. Piero Barboni przedstawiają najnowocześniejsze rozwiązania wykorzystujące optyczną tomografię koherencyjną (OCT) do rejestracji utraty neuronów w siatkówce. Szczegółowe informacje na temat obrazowania i interpretacji OCT podano w celu oceny postępu choroby w licznych zaburzeniach neurodegeneracyjnych oraz jako biologiczny marker uszkodzenia neuroaksonalnego. Książka omawia jak badanie siatkówki może pomóc w diagnozowaniu i monitorowaniu zaburzeń takich jak stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, nadciśnienie śródczaszkowe, ataksja Friedreicha, schizofrenia, dziedziczna neuropatia wzrokowa, jaskra i niedowidzenie. Ta książka przekonująco pokazuje, że oko jest rzeczywiście „oknem na mózg”.

Publikacja, stanowiaca podumowanie projektu pt. „Retinopatia cukrzycowa- polsko-islandzka debata okulistów” realizowanego przez Fundację „Okulistyka 21” w partnerstwie z Katedrą Okulistyki Uniwersytetu Islandzkiego w Rejkiaviku w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

Książka – do pobrania

pl_PL