Okulistyka 21

Webinary

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” wraz z firmą Alcon zaprasza na kolejny webinar dotyczący zabiegów wszczepienia soczewek wewnątrzgałkowych.

Dr n. med. Agnieszka Ćwiklińska-Haszcz

Kierownik Medyczny w Ośrodku Chirurgii Oka Profesora Zagórskiego w Nałęczowie i Lublinie oraz starszy asystent w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry SPSK1 w Lublinie. 

Specjalizuje się w operacji zaćmy, wykonuje zabiegi w przypadkach soczewek podwichniętych, zaćmach powikłanych i pourazowych,  z zastosowaniem soczewek monofokalnych, torycznych i wieloogniskowych. Ma bogate doświadczenie w diagnostyce i leczeniu chorób rogówki, w tym stosowania crosslinkingu i transplantacji rogówki. Zajmuje się także zespołem suchego oka, przeszczepami błony owodniowej, rekonstrukcjami przedniego odcinka. Przeprowadza kwalifikację i leczenie chirurgiczne u chorych z wysokimi wadami wzroku – m.in. refrakcyjną wymianą soczewki oraz wszczepami soczewek fakijnych. 

Dr n. med. Karolina Krix-Jachym

Koordynator Zaćmy w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Tytuł lekarza uzyskała po ukończeniu studiów wyższych medycznych na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. L. Rydygiera w Bydgoszczy w 2004 roku. Od 2005 roku pracuje w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego, obecnie na stanowisku adiunkta. W 2012 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych nadany uchwałą Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena leczenia jaskry złośliwej jako powikłania operacji przetokowych”. Tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki uzyskała w dniu 18 kwietnia 2013 roku, po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego i złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.

Brała czynny udział w wielu zjazdach krajowych oraz w XXVI i XXX Kongresie ESCRS (European Society of Cataract and Refractive Surgery). Jest współautorem książki „Malignant Glaucoma” (pol. Jaskra złośliwa, wyd. 2013, ISBN 953-51-1064-0). Swoje prace publikowała w czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w „Journal of Cataract and refractive Surgery”, ”Journal of Ophthalmology, „Klinice Ocznej”. Jej zainteresowania badawcze i kliniczne dotyczą m.in. takich zagadnień jak: soczewki wewnątrzgałkowe,  chirurgia przedniego odcinka oka, zwłaszcza chirurgia zaćmy. 

pl_PL