Okulistyka 21

Zastosowanie nanocząsteczkowych kropli do oczu 2017

KONFERENCJA: „Zastosowanie nanocząsteczkowych kropli do oczu – polsko-islandzka wymiana wiedzy. Zagadnienia farmakologii w okulistyce” 

Data: 21.09.2017

PLAN KONFERENCJI NANOKROPLE 2017

Organizator konferencji/Lider programu: Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21”

Partner Programu: Háskóli Íslands, Department of Ophthalmology, University of Iceland

Sponsor: Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA

PRELEGENCI

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

Ordynator Oddziału Okulistycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Poznaniu,
Kierownik Katedry Okulistyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Redaktor naczelny Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
Redaktor naczelny Historia Ophthalmologica Internationalis Kierownik Ośrodka Historycznego Naczelnej Rady Lekarskiej

Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Katedra i Klinika Okulistyki

 • Kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki
 • Redaktor naczelny „Przeglądu Okulistycznego”

Prof. dr hab. n. farm. Małgorzata Sznitowska

 • Kierownik Katedry Farmacji Stosowanej Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Krajowy konsultant ds. farmacji przemysłowej, ekspert w dziedzinie technologii postaci leku

Prof. dr hab. n. med. Robert Bucki

Kierownik Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Dr n. med. Karolina Kaźmierczak

 • Adiunkt Katedry i Kliniki Chorób Oczu Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 • Główna działalność operacyjna: chirurgia witreoretinalna, chirurgia zaćmy
 • Dodatkowe zaangażowanie w pracy Kliniki: neurookulistyka, badania elektrofizjologiczne

Dr n. med. Piotr Kanclerz

Klinika Okulistyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Einar Stefánsson MD PhD

 • Dziekan Wydziału Medycyny na Uniwersytecie Islandzkim oraz Kierownik Oddziału Okulistycznego
 • Główny Członek eksperckiego zespołu naukowców, który jest autorem innowacyjnej formuły nanocząsteczkowych kropli do oczu
 • Autor ponad 170 międzynarodowych publikacji
 • Indeks H Profesora wynosi 40

Thorsteinn Loftsson PhD

otrzymał tytuł magistra w dziedzinie farmacji na Uniwersytecie w Kopenhadze (Dania) oraz tytuł magistra i doktora w dziedzinie chemii farmaceutycznej na Uniwersytecie Kansas (USA). Jest profesorem Farmacji Fizycznej Uniwersytetu Islandii, Wydziału Farmaceutycznego. Jego głównym zainteresowaniem badawczym są zastosowania farmaceutyczne cyklodekstryn. Dr Thorsteinn jest autorem lub współautorem ponad 250 artykułów w recenzowanych czasopismach, dwóch książkach, 20 rozdziałach książek oraz posiadaczem 20 patentów i zgłoszonych patentów. Dr Thorsteinn znajduje się na listach Thomson Reuters często cytowanych naukowców i najbardziej wpływowych umysłów naukowych świata (2014 i 2015). Jest recenzentem International Journal of Pharmaceutics i redaktorem czterech innych międzynarodowych recenzowanych czasopism naukowych.

Małgorzata Mimier

 • Katedra i Klinika Okulistyki, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
pl_PL