Szanowni Państwo,

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” wraz z firmą Alcon Polska Sp. z o.o. zaprasza 24 października o godzinie 18:00 na webinar pt: „Znaczenie Zespołu Suchego Oka w kwalifikacji pacjenta do operacji wszczepienia soczewek wewnątrzgałkowych”.
Wykłady wygłoszą: dr hab. n. med. Justyna Izdebska (Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego WUM) oraz dr n. med. Piotr Woźniak (Klinika okulistyczna Vidium Medica grupa Optegra w Warszawie, Zakład Okulistyki WMCM UKSW w Warszawie)
Moderować wydarzenie będzie prof. dr hab. med. Andrzej Grzybowski.

Serdecznie zapraszamy,
Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”

dr hab. n. med. Justyna Izdebska
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Adiunkt w Katedrze i Klinice Okulistyki Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Asystent w Samodzielnym Publicznym Klinicznym Szpitalu Okulistycznym w Warszawie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z okulistyki ze studentami Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Anglojęzycznego WUM. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego działającego w Klinice. Zajmuje się zachowawczym i chirurgicznym leczeniem schorzeń przedniego odcinka oka i wad wzroku. Odbyła szkolenia w London Vision Clinic, staż naukowy w oddziale okulistycznym King Edward VII Hospital, Windsor (Anglia) oraz kurs podyplomowy w Instytucie Barraquerra w Barcelonie (Hiszpania). Bierze udział w wieloośrodkowych, międzynarodowych badaniach klinicznych. Uczestniczyła w 2 grantach KBN. Autor/ współautor książek oraz rozdziałów w książkach, kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych oraz prac prezentowanych na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych.

dr n. med. Piotr Woźniak
Lekarz okulista, chirurg refrakcyjny, którego główne zainteresowania obejmują laserową korekcję wzroku oraz zaburzenia powierzchni oka. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy pt.: „Wybrane, nowoczesne metody terapii stanów przewlekłych związanych z zaburzeniami powierzchni oka”. W VIDIUM MEDICA w Warszawie przeprowadza zabiegi laserowej korekcji wad wzroku, chirurgii stożka rogówki oraz okuloplastyczne. Prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadził badania naukowe w Katedrze Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu. Jest Członkiem Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO), Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenie Chirurgów Refrakcyjnych (ISRS). Praktykę kliniczną zdobywał w Austrii, Brazylii oraz Turcji. Recenzent prac naukowych w anglojęzycznych czasopismach okulistycznych. Autor licznych wystąpień na kongresach krajowych i międzynarodowych.

Rejestracja: landing.freshmail.io/bfz3rxbpma/okulistyka