Okulistyka 21

Krótkowzroczność u dzieci

Platforma Edukacyjna www.miopia.pl

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” przygotowała nową platformę edukacyjną dotyczącą krótkowzroczności u dzieci www.miopia.pl. Przedstawiona w przystępny sposób stanowi wiarygodne i aktualne źródło wiedzy dla rodziców i opiekunów. Oparta jest na najnowszych badaniach naukowych dotyczących widzenia dzieci. Strona jest niezależna od firm zainteresowanych sprzedażą danego produktu / oferty, dzięki czemu zachowuje pełen obiektywizm.

Podsumowanie akcji badań przesiewowych w przedszkolach i szkołach podstawowych: maj - lipiec 2021 r.

W terminie 14 maj – 7 lipiec 2021 Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Andrzeja Grzybowskiego przeprowadziła akcję przesiewowych badań wzroku dzieci. Badania odbyły w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty na terenie Poznania i Rokietnicy. W przedszkolach akcją zostały objęte dzieci w każdym wieku, w szkołach oferta kierowana była przede wszystkim do dzieci z klas 1-3. Badania wykonywane były za pomocą urządzenia Plusoptix S12C (Ryc. 1). W akcje zostały zaangażowane studentki Optometrii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Każdy rodzic po badaniu otrzymywał informację na temat wyniku badania i dalszych zaleceń.

Ryc. 1. Urządzenie Plusoptix S12C

W badaniach wzięło udział 425 dzieci (Ryc. 2), stanowią 27% wszystkich dzieci, do których kierowaliśmy naszą ofertę. W akcji nie wzięły udziału 4 przedszkola i 1 szkoła podstawowa.

Ryc. 2. Liczba dzieci przebadanych w stosunku do ilości dzieci w przedszkolu / szkole

W badaniu wzięły udział przede wszystkim: cztero-, pięcio- i sześciolatki (Ryc. 3), stanowiły one 75% dzieci przebadanych.

Ryc. 3. Wiek dzieci

U 3 dzieci nie udało się wykonać badania, było to związane przede wszystkim z trudnością w skupieniu uwagi (Ryc. 4). U 145 przebadanych dzieci wykryto ryzyko niedowidzenia lub wady wzroku. Rodzice tych dzieci otrzymali zalecenie udania się z dzieckiem na pełne badanie okulistyczne w celu dokładnego sprawdzenia widzenia i wdrożenia ewentualnej korekcji.

Ryc. 4. Wyniki badań

U prawie 45% pięciolatków wykryto ryzyko niedowidzenia lub wady wzroku (Ryc.5). W przypadku dzieci w wieku sześciu i siedmiu lat wady wzroku wystąpiły u ponad 30% dzieci. Wskazuje to na konieczność badania dzieci przed rozpoczęciem nauki szkolnej. Tak by mogły mieć równe z innymi dziećmi szanse na rozwój.

Ryc. 5. Liczba dzieci z wykrytym ryzykiem niedowidzenia w zależności od wieku

pl_PL