Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej: okulistyka21.pl

– data publikacji strony internetowej:  2014-07-29

– data ostatniej dużej aktualizacji:  2022-02-02

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Nie wszystkie elementy strony wyróżniają i są aktywne podczas nawigowania po stronie za pomocą klawiatury.
 • Podczas otwierania elementów na stronie w nowym oknie nie pojawia się stosowna informacja.
 • Część nagrań umieszczonych na stronie nie posiada napisów, transkrypcji lub audiodeskrypcji, które mogłyby wspomóc osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Elementy umieszczone na stronie w formie „do pobrania” nie posiadają czytelnej informacji o formacie i rozmiarze dokumentu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-04-12.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-12.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Szymański, adres e-mail – m.szymanski@okulistyka21.pl lub telefonicznie – 533 335 845.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, poinformujemy zgłaszającego kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”, ul. Adama Mickiewicza 24 lok. 3B, 60-836 Poznań

 1. Do budynku prowadzi tylko 1 wejście od ul. Adama Mickiewicza – które nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
 2. W budynku nie ma dostępnej toalety dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
 3. W budynku znajduje się winda.
 4. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Najbliższe wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się ok. 50 m od budynku.
 5. Do budynku i wszystkich pomieszczeń Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W ogólnodostępnych częściach budynku oraz pomieszczeniach Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” nie ma pętli indukcyjnych.