Z dumą zawiadamiamy że Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski – Kierownik Katedry Okulistyki na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Prezes Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” został wybrany na funkcję Prezydenta – Elekta EVER na lata 2022-2023. Należy podkreślić, że jest to bardzo poczesna funkcja a Profesor Grzybowski jest pierwszym Polakiem na tym stanowisku. Ponadto Profesor Grzybowski powołany został do Podkomitetu ds. Komunikacji i Mediów Społecznościowych EVER.

The European Vision & Eye Research Association skupia ponad 850 czonków z 48 krajów świata, reprezentowanych przez 11 sekcji naukowych, stanowiąc tym samym wiodące okulistyczne stowarzyszenie badawcze w Europie, które obejmuje wszystkie obszary okulistyki i nauk o widzeniu.

W związku z powyższym sukcesem Profesor otrzymał liczne gratulacje. Poniżej publikujemy list gratulacyjny od Prezydenta Olsztyna, Pana Piotra Grzymowicza.

List gratulacyjny od Prezydenta Olsztyna Pana Piotra Grzymowicza