Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21” prowadząca działalność w sferze ochrony zdrowia oraz promocji i edukacji w tym zakresie, od września 2022 roku rozpoczęła realizację Kampanii edukacyjnej pn. „Zapobieganie krótkowzroczności u dzieci”, skierowanej do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych oraz ich rodziców lub opiekunów zamieszkujących Miasto Wrocław.

Kampania dotyczy zapobiegania krótkowzroczności i ma na celu kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o higienę wzroku.

Zachęcamy do zapoznania się z infografikami opracowanymi w ramach kampanii:

Kampania finansowana przez Miasto Wrocław www.wroclaw.pl