Powiększ

Szanowni Państwo,

 

Zarząd Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” w związku z dużym zainteresowaniem tematyką kursów „Jak skutecznie publikować w okulistyce?”, które odbyły się podczas 5 Konferencji w 2017 roku w Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Katowicach i Bydgoszczy, pragnie kontynuować sukces przedsięwzięcia.

Proponujemy przeprowadzenie kursu pt. Jak krytycznie oceniać wartość informacji pochodzącej z publikacji naukowych?, który stanowi kolejny krok do już podjętego tematu.Do udziału w kursie zostaną zaproszeni prelegenci, dobrani z uwzględnieniem osiągnięć redaktorskich. Pełen opis kursu znajduje się w pliku do pobrania poniżej.

 

Zapraszamy do wsparcia finansowego tego unikalnego przedsięwzięcia.

 

Jak krytycznie oceniać wartość informacji pochodzącej z publikacji naukowych?

Dwugodzinny kurs mający na celu zachęcenie lekarzy do regularnego poszerzania swojej wiedzy poprzez lekturę publikacji naukowych, posiadając jednak umiejętność krytycznego spojrzenia i wyciągania wartościowych wniosków z każdego artykułu.

Poruszane tematy będą dotyczyły m.in.:

  1. W jaki sposób zestawić własne badania naukowe z badaniami innych
  2. Gdzie znaleźć cenne i wiarygodne zasoby wiedzy
  3. W jaki sposób umiejętnie i skutecznie przeszukiwać bazy czasopism naukowych (słowa kluczowe, nagłówki, itp.)
  4. W jaki sposób odróżnić poszczególne typy artykułów naukowych, tj. prace oryginalne, przeglądy systematyczne, metaanalizy i studia przypadków
  5. W jaki sposób umiejętnie czytać tabele, wykresy, wyniki obliczeń statystycznych i wyciągać z nich najważniejsze informacje
  6. W jaki sposób zrozumieć i interpretować język statystyki, np. wielkość próby, moc testu statystycznego, średnia, mediana, odchylenie standardowe, błąd standardowy, przedziały ufności, wartości P, wielkość efektu, współczynniki korelacji, różne inne miary statystyczne itp.
  7. W jaki sposób wnikliwie i dokładnie przeczytać tekst i wyciągnąć z niego najważniejsze informacje

 

 *****************************************************************************************************************************************************************************

 

How to Write and Read with Understanding Scientific Publications?

The man, living in the interference of techno-, socio- and infospheres, is subject to continuous ontogenetic and phylogenetic development.  Referring to self-determination, building one’s own image and the unimpeded functioning in the modern world, the man still is forced to expand and enhance knowledge on diverse, and often interdependent, mechanisms "governing" both the outside world and the human physiology.

The development of knowledge on the functioning of human – in biomedical terms – has gained an incredibly rapid pace. Limiting only to scientific journals in the realm of biomedical sciences, the growth of the number of journals and individual scientific papers is almost exponential. People looking for new and reliable information – also grow in strength.

To help those readers, who are making use of this "mine" of information, a number of well managed and constantly updated databases have emerged. These services offer, to a wide audience, both researchers and practitioners, plenty of useful and user-friendly tools which are helpful in searching for information and reaching a desired content. Most of all, there have been created clear, intuitive and narrow and precise search criteria, which are a peculiar method of filtering information from the cavernous treasury of medical knowledge.

Undeniable, however, is that the machines shall not replace nor deceive the human intuition, curiosity and perpetual need to enhance the knowledge. In order to obtain satisfactory results of our research, it is necessary to have rudimentary knowledge about the typology of scientific articles, as well as work out skills in proper reading and interpreting the information (frequently written in a specific language), and hence applying it in practice – i.e. in the process of treatment of individual patients.

In view of the above, we bring forward a proposal to organize a series of courses for doctors, practitioners and researchers who work at universities and various medical institutes. The courses will address the correct selection of the literature as well as skillful and deliberate extraction of needed and useful, from a practical point of view, pieces of information.

The training is supposed to have a modular structure; each module shall be conducted by an experienced researcher, specialist in a given discipline, as well as a representative of the Patron or the Sponsor of the course.

A detailed plan of the course vs plan of the course that was successfully held in Poland in 2017, as well as presentation of main speakers you can find below.

We count on your openness, willingness to cooperate and support.

 

 

Polityka plików cookies Copyright © 2013 gogler.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij