Powiększ

 

FUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU OKULISTYKI „OKULISTYKA 21”,

 działając zgodnie ze swoimi celami statutowymi otrzymała grant na realizację projektu „Zastosowanie nanocząsteczkowych kropli do oczu – polsko-islandzka wymiana wiedzy”. Projekt jest współfinasowany ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w ramach Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych. Operatorem programu jest Minister Zdrowia.

 

 

 

Odwiedź stronę projektu: www.nanokrople.pl 

 

Krótki opis projektu:

Projekt jest polsko-islandzką inicjatywą okulistów, zaplanowaną do realizacji od 1.03.2017 roku do 31.10.2017 roku. Głównym założeniem projektu jest transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy dorobkiem naukowym okulistów i naukowców zajmujących się tematem nanocząsteczkowych kropli do oczu z Islandii a specjalistami z Polski, którzy szukają nowoczesnych preparatów stosowanych w leczeniu chorób oczu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ "Zastosowanie nanocząsteczkowych kropli do oczu – polsko-islandzka wymiana wiedzy. Zagadnienia farmakologii w okulistyce"!

 

Data: 21.09.2017 r. w godzinach 11.00-16.00

Miejsce: WAGA MIEJSKA W POZNANIU

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 

Informujemy o możliwości zgłaszania prac plakatowych w wersji drukowanej lub elektronicznej oraz 3 minutowych prac do prezentacji ustnych. Termin zgłaszania prac 31.08.2017 na adres e.majchrzak@okulistyka21.pl lub drogą pocztową: ul. Gorczyczewskiego 2/3, 60-554 Poznań.

 

RAMOWY PLAN KONFERENCJI

  

11.00 – 11.05 – otwarcie konferencji

CZĘŚĆ PIERWSZA

11.05 – 11.20 - Nanotechnologia w farmacji – Prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska

11.20 – 11.25 - pytania

11.25 – 11.40 - Nanotechnologia w jaskrze i zapaleniu błony naczyniowej – Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, lek. Małgorzata Mimier

11.40 – 11.45 - pytania

11.45 – 12.00 - Farmakologiczne leczenie cukrzycowego obrzęku plamki – dr n. med. Karolina Kaźmierczak

12.00 – 12.05 - pytania

12.05 – 12.20 Nanoantybiotyki – Prof. dr hab. n. med. Robert Bucki

12.20 – 12.25 - pytania

12.25 – 12.40 - Dostosowywanie się do zaleceń lekarzy (compliance) w okulistyce i medycynie – dr n. med. Piotr Kanclerz

12.40 – 12.45 – pytania

12.45 – 13.00 - Niesterydowe leki przeciwzapalne oraz kortykosterydy w okulistyce – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

13.00 – 13.05 – pytania

 13.05 – 13.30 przerwa kawowa

 

CZĘŚĆ DRUGA

13.30 – 14.00 - Carbohydrate carriers for topical drug delivery to the eye, Thorsteinn Loftsson PhD

14.00 – 14.05 - pytania

14.05 – 14.35 Nanoparticle eye drops for retinal diseases, Einar Stefánsson MD PhD

14.35 – 14.40 – pytania

CZĘŚĆ TRZECIA

14.20 – 15.10 Prezentacja zgłoszonych prac

 

15.10 – Zakończenie konferencji, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

 

15.15 - Lunch

 

Zapisy: www.nanokrople.pl

 

 

ENGLISH VERSION

 

Foundation for the development of ophthalmology “Ophthalmology 21”
received a grant for the project "Application of nanoparticle eye drops - Polish-Icelandic knowledge transfer". The project is co-financed by the EEA and the Norway Grants, under the PL07 Programme "Better adaptation of health care in order to meet needs of the fast-growing population of chronically-ill and dependant as well as elderly people”. The programme is administered by the Minister of Health.

The projest lasts from 01.03.2017 till 31.10.2017. Main goal of the project is knowledge, technology, experience and best practices transfer between Polish and Icelandic ophthalmologists that seek the modern possibilities to treat patients.

 

WE KINDLY INVITE YOU TO PARTICIPATE IN FREE CONFERENCE "Using and application of nanoparticle eye drops - Polish and Icelandic knowledge transfer. Pharmacology in ophthalmology."

 

We invite you to submit posters either printed or digital, as well as 3 minute oral presentations. Deadline: 31.08.2017 r. Please send them to e-mail: e.majchrzak@okulistyka21.pl or via post: ul. Gorczyczewskiego 2/3, 60-554 Poznań.

 

Date: 21.09.2017 r. from 11.00 am til 4.00 pm

Place: WAGA MIEJSKA IN POZNAŃ

THE NUMBER OF PLACES IS LIMITED!

 

Ist version of the programme:

11.00 – 11.05 – Start of the conference

FIRST PART

11.05 – 11.20 - Nanotechnology in pharmacy – Prof. dr hab. Małgorzata Sznitowska

11.20 – 11.25 - questions

11.25 – 11.40 - Nanotechnology in glaucoma and uveitis – Prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk-Hojło, lek. Małgorzta Mimier

11.40 – 11.45 - questions

11.45 – 12.00 - Pharmacological treatment of diabetic macular edema – dr n. med. Karolina Kaźmierczak

12.00 – 12.05 - questions

12.05 – 12.20 Nanoantybiotics – Prof. dr hab. n. med. Robert Bucki

12.20 – 12.25 - questions

12.25 – 12.40 - Compliancy in ophthalmology and medicine– dr n. med. Piotr Kanclerz

12.40 – 12.45 – questions

12.45 – 13.00 - NSAiD and steroids in ophthalmology – Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

13.00 – 13.05 – questions

13.05 – 13.30 Coffee break

 

SECOND PART

13.30 – 14.00 - Carbohydrate carriers for topical drug delivery to the eye, Thorsteinn Loftsson PhD

14.00 – 14.05 - questions

14.05 – 14.35 Nanoparticle eye drops for retinal diseases, Einar Stefánsson MD PhD

14.35 – 14.40 – questions

THIRD PART

14.40 – 15.10 Presentation of submitted presentations

 

15.10 –End of the conference, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski

 

15.15 - Lunch

 

Enrolment: www.nanokrople.pl/en

Polityka plików cookies Copyright © 2013 gogler.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij