Powiększ

Konkurs artystyczny

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Grzybowski, kierownik Katedry Okulistyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Kierownik Instytutu Okulistycznych Badań Naukowych, został zaproszony do komisji w prestiżowym konkursie Miradas International Art Contest 2018. Jest to konkurs dla artystów z całego świata mający na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa za pomocą sztuki na problemy związane z opieką okulistyczną, dbaniem o dobry wzrok oraz zapobieganiem ślepocie.

 

Konkurs odbywa się co dwa lata, a jego początek sięga 1998 roku. W 2004 do edycji hiszpańskiej dołączyła Ameryka Łacińska, a w 2016 cały świat (22 kraje z różnych kontynentów – prace można zobaczyć na stronie www.miradasinternational.com). Jego organizatorem jest Fundacja Prof. Jorge’a Alió*.

 

Miradas International Art Contest 2018 składa się z 2 etapów, w których bierze udział: Argentyna, Australia, Austria, Brazylia, Chiny, Egipt, Grecja, Izrael, Kolumbia, Kostaryka, Kuwejt, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Turcja, Wielka Brytania, Włochy, Urugwaj i USA. Na początku każdy ekspert z komisji zbiera prace ze swojego kraju, a następnie wybiera od 1 do 3 prac i prezentuje je jury wgrywając ich zdjęcia na specjalny portal. Drugi etap to wybór najlepszego dzieła – każdy z komisji głosuje na 1 wybrany obraz, przy czym nie może głosować na pracę ze swojego kraju. Dzieło z największą ilością głosów wygrywa, a artysta dostaje nagrodę pieniężną (w 2016 r. zwycięzca otrzymał 4000 dolarów) oraz publikację zdjęcia swojego obrazu na okładce prestiżowego czasopisma Journal of Refractive Surgery. Zwycięskie obrazy były także wielokrotnie publikowane na łamach innych czasopism, książek okulistycznych, a nawet materiałach graficznych zapraszających na światowe kongresy, co tylko dowodzi możliwość przenikania się świata sztuki i nauki.

 

Zapraszamy wszystkich artystów polskich  chcących wziąć udział w konkursie o przesłanie zdjęcia swojego obrazu o tematyce okulistycznej na adres: fundacja.okulistyka21@gmail.com (ze względu na ograniczenia pojemnościowe skrzynki prosimy o przesłanie linka do pobrania pliku - plik powinien posiadać jak najlepszą rozdzielczość, żeby zdjęcie nadawało się do druku). Na prace czekamy do 14 maja.

 

 

Regulamin konkursu artystycznego:

 

Cel konkursu:

Zwrócenie uwagi społeczeństwa za pomocą sztuki na problemy związane z opieką okulistyczną, dbaniem o dobry wzrok oraz zapobieganiem ślepocie.

 

ORGANIZATOR:

 1. Część pierwsza – selekcja do 3 prac z Polski – Fundacja Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21”, Poznań, Polska
 2. Część druga – wybór zwycięzcy - Fundacja Prof. Jorge’a Alió ds. Zapobiegania Ślepocie, Alicante, Hiszpania

 

OPIS KONKURSU:

Miradas International Art Contest 2018 składa się z 2 etapów. Na początku każdy z 22 ekspertów z komisji zbiera prace ze swojego kraju, a następnie wybiera od 1 do 3 prac i prezentuje je jury wgrywając ich zdjęcia na specjalny portal. Drugi etap to wybór najlepszego dzieła – każdy z Ekspertów komisji głosuje na 1 wybrany obraz, przy czym nie może głosować na pracę ze swojego kraju. Dzieło z największą liczbą głosów wygrywa, a artysta dostaje nagrodę pieniężną (w 2016 r. zwycięzca otrzymał 4000 dolarów) oraz publikację zdjęcia swojego obrazu na okładce prestiżowego czasopisma okulistycznego Journal of Refractive Surgery.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W konkursie mogą brać udział wszyscy artyści, którzy pragną przedstawić swój obraz związany z tematyką konkursową,
 2. Do konkursie mogą być zgłaszane jedynie obrazy, ale technika ich wykonania jest dowolna.
 3. Do konkursu kwalifikowane są zdjęcia obrazów o wysokiej rozdzielczości – celem zgłoszenia należy wysłać e-mail na adres: fundacja.okulistyka21@gmail.com z linkiem do pobrania zdjęcia obrazu (np. poprzez stronę https://wetransfer.com/)
 4. Do e-maila z linkiem należy załączyć wypełnioną kartą zgłoszenia w języku angielskim. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace bez wypisanej karty zgłoszenia, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 5. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką.
 6. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 7. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 10. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni do 3 laureatów konkursu i ich prace zakwalifikuje do oceny międzynarodowej
 11. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność
 12. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców poprzez kontakt telefoniczny z artystą oraz na stronie internetowej www.okulistyka21.pl.

 

TERMINY:

I Etap – zbieranie prac artystów z Polski – do dnia 14 maja 2018 r.

II Etap – wyłonienie międzynarodowego zwycięzcy między 21 a 30 maja 2018 r.

 

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na wykorzystywanie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w celach konkursowych oraz na ekspozycję pracy na wskazanych w późniejszym terminie konferencjach oraz na opublikowanie fotografii pracy na okładce czasopisma Journal of Refractive Surgery
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.okulistyka21.pl 
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 2. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
 3. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 

   

 

 

*Fundacja Prof. Jorge’a Alió ds. Zapobiegania Ślepocie poświęcona jest promowaniu badań, edukacji i medycyny prewencyjnej we wszystkich dziedzinach bezpośrednio lub pośrednio związanych z okulistyką. Działania Fundacji skupiają się na profilaktyce i leczeniu ślepoty obejmując szczególną troską osoby w gorszej sytuacji społecznej zarówno na poziomie krajowym jak i we współpracy międzynarodowej. W tym celu Fundacja promuje, wspiera i organizuje przedsięwzięcia artystyczne i społeczne związane z okulistyką oraz działalnością organizacji NGO.

 

Miradas International 2016

Udostępnij na:
Wracaj dodano: 2018-02-07 |
Udostępnij na:
Polityka plików cookies Copyright © 2013 gogler.pl

Ta strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji znajdziesz w polityce plików cookies.

Zamknij